A segítség helyben van

Megkülönböztetett figyelem a hátrányos helyzetű családoknak. Sokszor csak ennyi kell a családoknak ahhoz, hogy megtalálják a kiutat egy reménytelennek hitt élethelyzetből. A szociális szakemberektől kapott tanácsok, iránymutatások sok esetben segíthetnek a továbblépésben.

A tavalyi évben megye szerte 168 hátrányos helyzetű család lehetett részese a „Felzárkóztatást és programok eredményességét megalapozó mentorálás” nevű programelemnek. „A jövőt gyermekeinkkel építjük” pályázat keretében, a szociális ellátás különböző területein dolgozó mentorok havi rendszerességgel keresték fel a családokat, négy hónapon keresztül. A tapasztalatokról és elért eredményekről Hajnalné Pénzes Edittel beszélgettünk, aki Szeghalmon végzett mentori tevékenységet.

Szeghalmon Hajnalné Pénzes Edit mentort a munkahelyén kerestük fel, ahol találkozhattunk az egyik mentoráltjával is. A mentor elmondta, hogy a kitűzött célt minden családnál elérte, megismerkedett velük, megtudta miből adódik a hátrányos helyzetük. A látogatások alkalmával beszélgettek az egészséges életmód fontosságáról, arról, hogy hogyan őrizzék meg testi-lelki egészségüket egyaránt. Sok család a mai napig felkeresi, hiszen nekik további iránymutatásra, segítségre van szükségük.

Dán Istvánné és gyermekei is részesei voltak a mentor programnak. A gyermekeit egyedül nevelő édesanya elmondta, hogy nagyon örült annak, hogy részese lehetett a programnak és igyekezett minden esetben megfogadni a mentortól kapott tanácsokat. Elmondta, hogy a program lezárását követően közmunkásként annál az intézménynél sikerült elhelyezkednie, ahol korábbi mentora is dolgozik. Jelenleg a településen működő szociális étkeztetésben dolgozik segítőként.

Mindketten a program folytatását szeretnék, hiszen ez egy hosszú út első lépése volt csupán és az elért eredményeket nem szabad veszni hagyni. Ahhoz, hogy a megszerzett tudás a családok mindennapjának részévé váljon, sok munkára van még szükség.

mentor-program-szeghalom-07-28

Egészséghíradó

Egészséghiradó

Korábbi programok