Folytatjuk a jövőért

Versengjünk, vagy kössünk kompromisszumot?

A konfliktus alatt általában az egyének, vagy társadalmi csoportok között fellépő harcot, összetűzést értjük, mely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg. Szakemberek szerint fontos lenne, ha az egyén együtt tudna működni másokkal, el tudná fogadtatni magát másokkal, tudna érvelni, kompromisszumot kötni, ha egy-egy új helyzet másféle megoldást kíván, tudna kritikusan gondolkozni és felismerni, ha manipulálni próbálják. Konfliktusok esetén legyen képes megőrizni a hidegvérét legalább annyira, hogy ne rontson a helyzetén.
(tovább…)

Az összefogás erejével

Sport, kitartás, összetartozás, a családok egysége. A családoké volt a főszerep Orosházán a „Ne érte, vele fuss” elnevezésű rendezvényen, melynek keretében „Családi egészségnapot” valósítottunk meg. Cél volt, hogy az akadályozottsággal élők az ép társaikkal együtt mutatkozhassanak meg egy közös rendezvény keretében, ahol az egészségtudatos életmódra és a szűrések jelentőségére is felhívtuk a figyelmet.

(tovább…)

Légy magabiztos és felkészült

Az önmenedzselés ugyanúgy fontos a magánéletünkben, mint a munkánkban. Minden embernek vannak negatív és pozitív tulajdonságai, melyekkel jó, ha tisztában vagyunk. Az állásinterjúk alkalmával, gyakran találkozhatunk szituációs gyakorlatokkal, személyiségtesztekkel. A munkáltatók és interjúztatók, az önéletrajzunk, motivációs levelünk és a személyes beszélgetésen túl, ezekkel az eszközökkel képesek a legmegfelelőbb jelentkezőt kiválasztani egy adott munkakörre.

(tovább…)

Prevencióval, a betegségek megelőzéséért

A „Jövőt gyermekeinkkel építjük” elnevezésű pályázat, mely az elmúlt évben zárult le, számos programelemet tartalmazott, melyek az egészség megőrzésére és a prevenció fontosságára helyezték a hangsúlyt. A tanácsadásokat az interaktív kommunikáció jellemezte, a résztvevők érdeklődőek és aktívak voltak. 
(tovább…)

Kiemelt figyelem a kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak

A kismamáké és a kisgyermekes anyukáké volt a főszerep, a számukra szervezett tanácsadások során. A résztvevők a települési védőnőktől és meghívott előadóktól kaptak hasznos tanácsokat kötetlen, szinte családias légkörben. A szülők alapvető készségeinek kialakítását, ápolását és fejlesztését szolgáló program a megye öt településén valósult meg.

(tovább…)

Hogyan legyünk sikeresek?

Az ember saját életének „menedzselése”, alakítása során gyakran épít élettapasztalataira, tudására. Mindemellett nem elhanyagolható saját magunk megismerése, és annak fölfedezése, hogy segíteni tudunk magunkon. Gyakran előfordul, hogy az utóbbi lehetőséggel nem hogy nem tudunk, hanem nem akarunk élni, még ha képesek lennénk is rá. Előfordul azonban, amikor az egyén segíteni szeretne önmagán, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá annak ellenére, hogy jó tanácsokkal el van látva, mert nem tudja, hogy ezeket a tanácsokat hogyan hajtsa végre. A megvalósításhoz reális önismeretre van szükség, amely megszerzése igen bonyolult feladat.

(tovább…)

A segítség helyben van

Megkülönböztetett figyelem a hátrányos helyzetű családoknak. Sokszor csak ennyi kell a családoknak ahhoz, hogy megtalálják a kiutat egy reménytelennek hitt élethelyzetből. A szociális szakemberektől kapott tanácsok, iránymutatások sok esetben segíthetnek a továbblépésben.

(tovább…)

Fontos az egyensúly

A tanácsadások alkalmával olyan kérdésekre keresték a választ a résztvevők, szakértő irányítása mellett, mint a „Család és/vagy karrier?”, „Választani kell?”, megtalálható-e az egyensúly a család és a munka között, sikeresek lehetünk-e mindkét területen?

(tovább…)

Helyi szakemberek segítik a rászoruló családokat

A helyi szakemberek által nyújtott segítség, sok családnak a kiutat jelentheti egy olyan élethelyzetből, melyet önerőből nem tudnak megoldani, leküzdeni. A mentorok és a családok közötti kapcsolat nem ért véget, hiszen a családok folyamatos iránymutatást igényelnek.

(tovább…)

Egészségünk megőrzése mindennél fontosabb

Az egészséges életmód kialakítása nem egyik napról a másikra megy, hanem egy folyamat eredményeként jön létre. E folyamatban több tényező is fontos szerepet játszik, hiszen fontos hogy mit eszünk, és persze a mindennapi mozgás sem elhanyagolható. Ami egészséges, az nem biztos, hogy drága, vagy elérhetetlen.
(tovább…)

Page 1 of 2
1 2