Versengjünk, vagy kössünk kompromisszumot?

A konfliktus alatt általában az egyének, vagy társadalmi csoportok között fellépő harcot, összetűzést értjük, mely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg. Szakemberek szerint fontos lenne, ha az egyén együtt tudna működni másokkal, el tudná fogadtatni magát másokkal, tudna érvelni, kompromisszumot kötni, ha egy-egy új helyzet másféle megoldást kíván, tudna kritikusan gondolkozni és felismerni, ha manipulálni próbálják. Konfliktusok esetén legyen képes megőrizni a hidegvérét legalább annyira, hogy ne rontson a helyzetén.

A tavalyi év folyamán „Alapvető életkészségek fejlesztése” programelem valósult meg Békés megye 3 településén – Pusztaföldvár, Tótkomlós, Szarvas -, „A jövőt gyermekeinkkel építjük” pályázat keretében, összesen 45 fő bevonásával. A tanácsadás sorozat ideje alatt olyan témákat érintettek a szakértővel, mint például a hatékony problémamegoldás, a konfliktusok okozta stresszhelyzetek kezelése, valamint az önállóság és kitartás képességének erősítése az egyénekben.

A mai nap folyamán, a Csanádapácai Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének felkérésére, a házi segítségnyújtásban dolgozó munkavállalóinak tartottunk előadást. Az intézményvezető elmondta, látja, hogy a gondozónők nap mint nap kerülnek olyan helyzetbe a munkájuk során, amiből könnyen konfliktus alakul, alakulhat ki. A tanácsadás alkalmával egy 30 kérdésből álló tesztet vittünk nekik, amelyből megtudtuk, ki milyen konfliktuskezelési technikával rendelkezik. A teszt célja, az egyén viselkedésének vizsgálata volt konfliktushelyzetben. Stressz helyzetben egy személy viselkedése két szempont mentén írható le. Egyesekre az önérvényesítés a jellemző, amihez megpróbálnak minden eszközt felhasználni, mások esetében az együttműködésre, kompromisszumra való készség dominál.

Öt gondozónő vállalta a tanácsadás során a teszt kitöltését. A kiértékelést követően, négy dolgozó esetében kaptuk azt az eredményt, hogy konfliktus helyzetben mindent elkövetnek annak érdekében, hogy saját igazukat juttassák érvényre. A versengés önérvényesítő és nem együttműködő. A versengő egyén saját szándékait érvényesíti a másik személy rovására. Ez hatalomorientált eljárás, mely során az egyén minden eszközt megragad annak érdekében, hogy nyerő helyzetbe jusson. A versengés jelentheti az egyén saját igazáért való kiállást, a helyesnek vélt álláspont védelmét, vagy egyszerűen a győzedelemre való törekvést. Megkérdeztük a gondozónőket, hogy mennyire értenek egyet a kapott eredménnyel. Szinte mindenki azt mondta, egy-egy helyzetben nem kifejezetten tartják a szó szoros értelemben versengőnek magukat, nem azért akarnak kiállni a maguk igazáért, hogy nekik jó legyen, hanem az ellátott érdekeit tartják szem előtt, és tudják, számukra mi lenne a legjobb. Azonban azt is beismerték, hogy adott helyzetben nem erőltethetik rá másokra a saját véleményüket, azt amit személy szerint ők tartanak helyesnek.

alapveto-eletkeszseg-csanadapaca-09-14

Egészséghíradó

Egészséghiradó

Korábbi programok